Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Legislativa

7. ledna 2024 1:46

Zde naleznete odkazy na relevantní zákony a jiné legislativní normy týkající se lékařské genetiky či zdravotnictví obecně.