Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kaprasův den 2024

3. prosince 2023 23:45

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 22. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat ve středu 14. února 2024. Konference se koná pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pozor – Z důvodu rekonstrukce budovy Purkyňova ústavu se tentokrát Kaprasův den koná na jiném místě a tím je Kongresový sál Hotelu Olšanka (Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3-Žižkov).

K aktivní i pasivní účasti je nutné se přihlásit – a to pomocí tohoto formuláře. Z kapacitních důvodů není registrace na místě možná.

Účast bude zpoplatněna následovně:

Platba do 31. 1. 2024Platba po 31. 1. 2024
Aktivní účast (přednáška, pouze přednášející)00
Člen SLG400 Kč500 Kč
Nečlen SLG500 Kč600 Kč

Registrační poplatky zasílejte na účet České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 500617613/0300, variabilní symbol 2524006, do poznámky uveďte jméno registrované osoby. Je nutné uvést i specifický symbol, který obdržíte e-mailem po vyplnění registračního formuláře. Potvrzení o platbě přineste k registraci, zvláště v případě plateb zaslaných „na poslední chvíli“. Platby jsou pro letošní rok zproštěni pouze přednášející (nikoliv autoři posterů).

Pokud budete registrační poplatek hradit ze zahraniční, budou se Vám hodit i tyto údaje:

IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Jméno majitele účtu: CESKA LEKARSKA SPOL.

Platba musí být provedena převodem odpovídající částky na účet, platba na místě nebude ani tento rok možná. V ceně registračního poplatku je občerstvení po dobu všech přestávek.

Potvrzení o platbě (daňový doklad) vydává přímo sekretariát ČLS JEP, pokud je platba připsána na účet ČLS JEP včas a je dle jména jasně identifikovatelná, potom je potvrzení vystavené předem a je k dispozici v den konference u registrace. V případě hromadné platby za více účastníků, či jiných specifických požadavků na vystavení daňového dokladu (včetně zapomenutého či chybějícího potvrzení), kontaktuje přímo sekretariát ČLS JEP (vedoucí ekonomického oddělení, paní Magdalena Menclová, menclova@cls.cz). Organizátoři za SLG nemají přímý přístup do účetnictví ČLS JEP a proto nemohou těmto žádostem vyhovět.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je pondělí 15. ledna 2024.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti s platbou na účet je středa 31. ledna 2024.

Upozorňujeme, že kapacita je i letos omezena, nemůžeme proto vyloučit, že bude registrace uzavřena již dříve z důvodu naplnění kapacity. Stejně tak doporučujeme i zájemcům o aktivní účast formou přednášky, aby své příspěvky odeslali co nejdříve, také časová dotace jednodenní konference je omezená, proto nemůžeme po sestavení programu ještě dodatečně zařazovat další (byť jistě velmi zajímavé) přednášky, neboť se nám již do programu prostě nevejdou.

Prosíme autory o vyplnění krátké anotace (abstraktu) v přihlašovacím formuláři. Tato anotace bude uvedena v elektronickém sborníku konference. Při registraci prosím uveďte, zda preferujete poster či přednášku. Autoři budou o přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho formě informováni nejpozději do 31. ledna 2024.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na hlavní organizátory:

Těšíme se na vaši hojnou účast a zajímavé příspěvky.

Informujte laskavě i své spolupracovníky.


Sborník Kaprasova dne 2024

14. února 2024 9:28

V příloze naleznete sborník z 22. Kaprasova dne, který se koná 14. února 2024 v hotelu Olšanka v Praze.

Otevřít...

Informace pro účastníky

10. února 2024 13:02

Vážení účastníci konference Kaprasův den 2024,

jelikož se konference koná již příští středu, rádi bychom Vám ještě předem upřesnili několik informací:

Otevřít...

Program Kaprasova dne 2024

7. února 2024 17:55

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze naleznete program Kaprasova dne, který se koná již za týden. V případě, že by se ještě program měnil, vystavíme zde upravenou verzi.

Otevřít...

Doprava

Vložil(a): MaT, 28. ledna 2024 18:24

Kaprasův den se letos nekoná v prostorách, na které jsme si za posledních několik let už takříkajíc zvykli (Purkyňův ústav na Albertově), ale v hotelu Olšanka na Žižkově (pro mimopražské - pořád jde o Prahu a její širší centrum). Následující řádky byly sepsány pro usnadnění cestování těch, kteří Prahu či tuto její část neznají.

Otevřít...