Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na Kaprasův den 2024

Tento formulář slouží pro přihlášení k pasivní i aktivní účasti na Kaprasův den 2024 - pracovní den členů Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, z. s., který se koná ve středu 14. února 2024.

Přihlášení k aktivní účasti je možné nejpozději do 15. ledna 2024.
Přihlášení k pasivní účasti a zaplacení účastnického poplatku převodem je možné do 31. ledna 2024.

Platba ani registrace na místě není z kapacitních důvodů možná!

Věnujte prosím pozornost vyplňování tohoto formuláře - z položek jméno, příjmení a tituly budou vytvořeny certifikáty o účasti. Pokud nechcete certifikát vystavený na příklad jméno "jan novak", ale raději na "Mgr. Jan Novák", tak prosím raději údaje ještě jednou zkontrolujte. Děkujeme.

Již uplynul termín pro poslední registrace, nebo se už přihláslo maximální množství účastníků. Další registrace nejsou možné.