Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Program Kaprasova dne 2024

7. února 2024 17:55

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v příloze naleznete program Kaprasova dne, který se koná již za týden. V případě, že by se ještě program měnil, vystavíme zde upravenou verzi.