Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kaprasův den 2020

Vložil(a): mat, 5. ledna 2020 13:59

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP si vás dovoluje pozvat na 19. Kaprasův den na téma „Klinická genetika“, který se bude konat ve čtvrtek 20. února 2020 ve Velké posluchárně Purkyňova ústavu (Albertov 4, Praha 2). Konference se koná pod záštitou děkana 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

K aktivní i pasivní účasti je nutné se přihlásit – a to pomocí tohoto formuláře. Z kapacitních důvodů není registrace na místě možná.

Pro tradičně velký počet aktivních příspěvků otevíráme letos opět i posterovou sekci.

Účast bude zpoplatněna následovně:

Platba do 7. 2. 2020Platba po 7. 2. 2020
Aktivní účast (přednáška/poster, pouze 1 prezentující autor)00
Člen SLG200 Kč300 Kč
Nečlen SLG300 Kč400 Kč
Laboranti a středoškoláci100 Kč200 Kč

Registrační poplatky zasílejte na účet 500617613/0300, variabilní symbol 2520052. Je nutné uvést i specifický symbol, který obdržíte e-mailem po vyplnění registračního formuláře. Potvrzení o platbě přineste k registraci, zvláště v případě plateb zaslaných „na poslední chvíli“.

Pokud budete registrační poplatek hradit ze zahraniční, budou se Vám hodit i tyto údaje:
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
BIC/SWIFT: CEKOCZPP
Jméno majitele účtu: CESKA LEKARSKA SPOL.

Platba musí být provedena převodem odpovídající částky na účet, platba na místě nebude ani tento rok možná. V ceně registračního poplatku je občerstvení po dobu všech přestávek.

Uzávěrka přihlášek k aktivní účasti je neděle 26. ledna 2020.

Uzávěrka přihlášek k pasivní účasti s platbou na účet je čtvrtek 7. února 2020.

Prosíme autory o vyplnění krátké anotace (abstraktu) v přihlašovacím formuláři. Tato anotace bude uvedena v elektronickém sborníku konference. Při registraci prosím uveďte, zda preferujete poster či přednášku. Autoři budou o přijetí/nepřijetí příspěvku a jeho formě informováni nejpozději do 21. ledna 2020.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na hlavní organizátory:

Informujte laskavě i své spolupracovníky.

S případnými dalšími dotazy se obracejte na organizátory:

  • MUDr. Vladimír Gregor, OLG TN, e-mail: vladimir.gregor@ftn.cz
  • MUDr. Antonín Šípek jr., Ph.D., ÚBLG 1. LF UK a VFN, e-mail: antonin.sipek@lf1.cuni.cz

Těšíme se na vaši hojnou účast a zajímavé příspěvky.