Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kaprasův den 2021

3. června 2021 15:30

Aktualizace z 3. června 2021:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
velice nás to mrzí, ale současná situace nám neumožnila zahájit přípravy na Kaprasův den 2021 ani v plánovaném náhradním termínu na konci června. Přestože se aktuálně epidemiologická situace zlepšuje, pravidla pro konání větších konferencí zůstávají nejasná, a proto jsme se rozhodli překotné přípravy ani nezahájit a náš plán je uspořádat konferenci ve standardním únorovém termínu v roce 2022.
Pevně věříme, že to již bude možné a budeme se na vás všechny těšit.
Za pořadatele
Antonín Šípek jr. a Vladimír Gregor

Původní zpráva ze 4. ledna 2021:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v únoru 2021 roku se měla konat naše tradiční konference, již jubilejní 20. Kaprasův den. Bohužel, epidemiologická situace je nadále neastabilní a možnost reálně uspořádat konferenci pro přibližně 300 účastníků v únorovém termínu se nám nyní zdá jako velmi malá. Kaprasův den chápeme jako místo osobního setkání kolegů z různých pracovišť, pravidelnou součástí je i vyhlášení vítězné publikace za uplynulý rok a předání čestných členství a jiných významných ocenění. Proto nevidíme on-line konferenci jako akceptovatelnou náhradu a budeme se soustředit na přípravu prezenční konference i za cenu odkladu.

V tuto chvíli předběžně počítáme s červnovým termínem, podrobnosti včetně přesného termínu budeme zveřejňovat v průběhu prvních měsíců příštího roku, až nám aktuální vývoj situace umožní přesnější plánování.

Za organizační výbor

MUDr. Antonín Šípek Jr., Ph.D.