Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Kaprasův den 2021

4. ledna 2021 16:30

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v únoru 2021 se měla konat naše tradiční konference, již jubilejní 20. Kaprasův den. Bohužel, epidemiologická situace je nadále neastabilní a možnost reálně uspořádat konferenci pro přibližně 300 účastníků v únorovém termínu se nám nyní zdá jako velmi malá. Kaprasův den chápeme jako místo osobního setkání kolegů z různých pracovišť, pravidelnou součástí je i vyhlášení vítězné publikace za uplynulý rok a předání čestných členství a jiných významných ocenění. Proto nevidíme on-line konferenci jako akceptovatelnou náhradu a budeme se soustředit na přípravu prezenční konference i za cenu odkladu.

V tuto chvíli předběžně počítáme s červnovým termínem, podrobnosti včetně přesného termínu budeme zveřejňovat v průběhu prvních měsíců příštího roku, až nám aktuální vývoj situace umožní přesnější plánování.

Za organizační výbor

MUDr. Antonín Šípek Jr., Ph.D.