Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Výbor

11. prosince 2019 10:34

Složení výboru SLG ČLS JEP pro období 2018-2022:

doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc.
fajkusova.lenka@fnbrno.cz
Centrum molekulární biologie a genové terapie
Brno
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. (2. místopředsedkyně)
foretova@mou.cz
Masarykův onkologický ústav
Brno
prim. MUDr. Renata Gaillyová
gaillyova@fnbrno.cz
Oddělení lékařské genetiky
FN Brno
prim. MUDr. Vladimír Gregor
vladimir.gregor@ftn.cz
Thomayerova nemocnice
Praha
prim. MUDr. Markéta Havlovicová
marketa.havlovicova@fnmotol.cz
Ústav biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol, Praha
prim. MUDr. Monika Koudová
monika.koudova@gennet.cz
GENNET s. s r. o.
Praha
prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA (předseda)
milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz
Ústav biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol, Praha
Mgr. Ondřej Scheinost
osche@nemcb.cz
Nemocnice České Budějovice a. s.
České Budějovice
prim. MUDr. David Stejskal
david.stejskal@gennet.cz
GENNET s. s r. o.
Praha
MUDr. Antonín Šípek jr., Ph.D. (vědecký tajmeník)
antonin.sipek@lf1.cuni.cz
Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN, Praha
prim. MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D. (1. místopředseda)
subrti@fnplzen.cz
Ústav lékařské genetiky
LF UK a FN Plzeň
doc. RNDr. Radek Vrtěl, Ph.D.
vrtel@fnol.cz
Ústav lékařské genetiky
FN Olomouc
doc. RNDr. Zuzana Zemanová, CSc. (pokladník)
zuze@vfn.cz
Centrum nádorové cytogenetiky
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Praha

Revizní komise:

MUDr. Hyjánek Jiří, Ph.D. (předseda)
hyjanek@usgpol.cz
U.S.G.POL s.r.o.
Olomouc
RNDr. Putzová Martina, Ph.D.
putzova@biopticka.cz
Bioptická laboratoř s.r.o.
Plzeň
MUDr. Židovská Jana, CSc.
jana.zidovska@vfn.cz
Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN, Praha

Pokud chcete kontaktovat výbor společnosti, obracejte se na vědeckého tajemníka společnosti - MUDr. Antonín Šípek jr., Ph.D.