Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Hereditární nádorová onemocnění

mat, 19. srpna 2019

Doporučení pro diagnostiku dědičných nádorových onemocnění:

První supplementum časopisu Klinická onkologie, týkající se dědičných nádorových syndromů, jejich přehledu, testování a prevence sekundární i primární.

Klinická onkologie, supplementum, 2006

Druhé supplementum týkající především indikací testování a dispenzarizací dědičných nádorových syndromů, informací o profylaktických operacích, preimplantační diagnostice.

Klinická onkologie, supplementum, 2009

Třetí supplementum týkající se dalších nádorových syndromů, jejich testování a dispenzarizace, informací o profylaktických operacích, jejich vlivu na rizikové ženy, dětských nádorových syndromů, možnosti specializované prevence u LFS, příkladů preimplantační diagnostiky, hodnocení variant BRCA2 i významu středně penetrantních genů.

Klinická onkologie, supplementum 1, 2012

Čtvrté supplementum se věnuje především rozšíření indikací k testování dědičného syndromu nádorů prsu a vaječníků, panelovému testování pomocí NGS, syndromům predisponujícím k nádorům v dětském věku, PGD, prevenci i dalším tématům.

Klinická onkologie, supplementum 1, 2016

Páte supplementum se věnuje dalšímu využití NGS v rámci testování nádorových predispozic, konkrétněji pak vzácnějším formám nádoru prsu, nádorům gastrointestinálního traktu a dětským nádorům.

Klinická onkologie, supplementum 2, 2019