Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Hereditární nádorová onemocnění

Vložil(a): mat, 19. srpna 2019 2:00

Na tomto místě naleznete doporučení pro diagnostiku dědičných nádorových onemocnění, která vycházejí jako supplementa v časopise Klinická onkologie.


Klinická onkologie, supplementum 2009

8. prosince 2019 1:00

Druhé supplementum týkající především indikací testování a dispenzarizací dědičných nádorových syndromů, informací o profylaktických operacích, preimplantační diagnostice.

Klinická onkologie, supplementum 2009

Otevřít...

Klinická onkologie, supplementum 2006

8. prosince 2019 1:00

První supplementum časopisu Klinická onkologie, týkající se dědičných nádorových syndromů, jejich přehledu, testování a prevence sekundární i primární.

Klinická onkologie, supplementum 2006

Otevřít...

Klinická onkologie, supplementum 2, 2019

8. prosince 2019 1:00

Páte supplementum se věnuje dalšímu využití NGS v rámci testování nádorových predispozic, konkrétněji pak vzácnějším formám nádoru prsu, nádorům gastrointestinálního traktu a dětským nádorům.

Klinická onkologie, supplementum 2, 2019

Otevřít...

Klinická onkologie, supplementum 1, 2012

8. prosince 2019 1:00

Třetí supplementum týkající se dalších nádorových syndromů, jejich testování a dispenzarizace, informací o profylaktických operacích, jejich vlivu na rizikové ženy, dětských nádorových syndromů, možnosti specializované prevence u LFS, příkladů preimplantační diagnostiky, hodnocení variant BRCA2 i významu středně penetrantních genů.

Klinická onkologie, supplementum 1, 2012

Otevřít...

Klinická onkologie, supplementum 1, 2016

8. prosince 2019 1:00

Čtvrté supplementum se věnuje především rozšíření indikací k testování dědičného syndromu nádorů prsu a vaječníků, panelovému testování pomocí NGS, syndromům predisponujícím k nádorům v dětském věku, PGD, prevenci i dalším tématům.

Klinická onkologie, supplementum 1, 2016

Otevřít...