Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Klinická onkologie, supplementum 2, 2019

8. prosince 2019 1:00

Páte supplementum se věnuje dalšímu využití NGS v rámci testování nádorových predispozic, konkrétněji pak vzácnějším formám nádoru prsu, nádorům gastrointestinálního traktu a dětským nádorům.

Klinická onkologie, supplementum 2, 2019