Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Klinická onkologie, supplementum 2006

8. prosince 2019 1:00

První supplementum časopisu Klinická onkologie, týkající se dědičných nádorových syndromů, jejich přehledu, testování a prevence sekundární i primární.

Klinická onkologie, supplementum 2006