Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Klinická onkologie, supplementum 2009

8. prosince 2019 1:00

Druhé supplementum týkající především indikací testování a dispenzarizací dědičných nádorových syndromů, informací o profylaktických operacích, preimplantační diagnostice.

Klinická onkologie, supplementum 2009