Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Nepodkročitelné meze odbornosti 816

Vložil(a): -, 17. dubna 2019 2:00

V rámci spolupráce Koordinačního centra genetických laboratoří a Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP byla v minulosti vypracována doporučení pro nepodkročitelné meze pro laboratoře lékařské genetiky, týkající se jak personálního obsazení laboratoře a jejích odborných pracovníků, tak minimální počty výkonů a minimálního přístrojového vybavení.

Výborem SLG ČLS JEP byly 21. října 2018 schváleny nové nepodkročitelné meze pro laboratoře lékařské genetiky (odbornost 816).

Výborem SLG ČLS JEP byly 15. prosince 2013 po revizi schváleny nové nepodkročitelné meze pro laboratoř lékařské genetiky (odbornost 816).

Doporučení výboru SLG k cytogenetickým vyšetřením vycházející z doporučení evropských společností.

V rámci spolupráce Koordinačního centra genetických laboratoří a Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP byla vypracována doporučení pro nepodkročitelné meze personálního obsazení laboratoře odbornými pracovníky, minimální počty výkonů a minimálního přístrojového vybavení. Tato doporučení byla naposledy revidována výborem SLG ČLS JEP 21. března 2012.