Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Prenatální diagnostika

13. ledna 2020 1:23

Doporučení pro prenatální diagnostiku.

Doporučený postup genetického diagnostického prenatálního vyšetření (prenatální diagnostika, PND).

Schváleno na schůzi výboru SLG ČLS JEP dne 11. 12. 2019 s platností od 1. 1. 2020.

V příloze naleznete doporučený postup pro indikaci neinvazivního prenatálního testování (NIPT) u těhotných schválený výborem SLG na schůzi 7. března 2018.