Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Doporučený postup genetického diagnostického prenatálního vyšetření

13. ledna 2020 1:25

Doporučený postup genetického diagnostického prenatálního vyšetření (prenatální diagnostika, PND).

Schváleno na schůzi výboru SLG ČLS JEP dne 11. 12. 2019 s platností od 1. 1. 2020.