Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Doporučený postup genetického diagnostického prenatálního vyšetření

Doporučený postup genetického diagnostického prenatálního vyšetření (prenatální diagnostika, PND).

Schváleno na schůzi výboru SLG ČLS JEP dne 11. 12. 2019 s platností od 1. 1. 2020.