Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

DTC testování

15. června 2021 22:56

Stanoviska, doporučení a další materiály k tzv. „direct to consumer“ (DTC) testování.