Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Prenatální screening

11. prosince 2019 9:33

Doporučení pro prenatální screening vrozených vývojových vad (VVV).


Doporučení o laboratorním screeningu VVV v I. a II. trimestru - aktualizace

4. června 2018 9:07

V příloze Vám přinášíme aktualizované Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru těhotenství.

Otevřít...