Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Informované souhlasy

17. dubna 2019 2:00

Doporučení SLG k informovaným souhlasům.

Společnost lékařské genetiky ČLS JEP vydává po prostudování mezinárodních a národních právních norem a etických doporučení, po projednání s legislativním odborem MZ ČR a po schválení výborem SLG dne 11. června 2008 doporučení týkající se informovaného souhlasu pro genetická laboratorní vyšetření.