Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Sekvenování nové generace (NGS)

11. prosince 2019 9:36

Doporučení pro sekvenování nové generace (next generation sequencing - NGS), nebo také masivně paralelní sekvenování (MPS).