Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Reprodukční genetika

11. prosince 2019 9:35

Genetická laboratorní vyšetření v reprodukční genetice.

V příloze naleznete aktualizovanou verzi doporučeného postupu "Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice". Dne 10. 10. 2018 byla doplněna formulace v prvním odstavci tak, aby bylo zřejmé, že se doporučení vztahuje na nové dárce až po 1. 7. 2018.

V příloze naleznete aktualizovaný doporučený postup SLG ČLS JEP: Genetické laboratorní vyšetření v reprodukční genetice.

V příloze naleznete doporučený postup SLG ČLS JEP číslo 4: Doporučení k preimplantačnímu genetickému laboratornímu vyšetření.