Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

24. celostání konference DNA diagnostiky

8. října 2021 12:27

Aktualizace 5. listopadu 2021: Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci se konference prozatím odkládá. Nový termín zatím není znám, bude oznámen. Přihlášeným účastníkům budou registrační poplatky poslány zpět na účet.

24. celostátní konference DNA diagnostiky se koná v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích ve dnech 25. - 26. listopadu 2021. Registrace k aktivní účasti je možná do pátku 5. listopadu 2021, registrace k pasivní účasti pak do středy 17. listopadu 2021. Konferenční poplatek činí 2000 Kč pro členy SLG ČLS JEP a 2200 Kč pro ostatní.

Další informace na webu konference.