Přihlásit

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

24. celostání konference DNA diagnostiky

8. října 2021 12:27

24. celostátní konference DNA diagnostiky se koná v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích ve dnech 25. - 26. listopadu 2021. Registrace k aktivní účasti je možná do pátku 5. listopadu 2021, registrace k pasivní účasti pak do středy 17. listopadu 2021. Konferenční poplatek činí 2000 Kč pro členy SLG ČLS JEP a 2200 Kč pro ostatní.

Další informace na webu konference. Registrace již běží prostřednictvím online formuláře.