Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

25. celostátní konference DNA diagnostiky

5. února 2023 23:57

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na 25. celostátní konferenci DNA diagnostiky, která se bude konat ve čtvrtek 20. dubna a pátek 21. dubna 2023 v hotelu Element v Lipně nad Vltavou. Konferenci pořádá Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a Laboratoř molekulární biologie a genetiky Nemocnice České Budějovice.

Registrace k aktivní účasti je možná do 31. března 2023, k pasivní do 7. dubna 2023.

Účastnický poplatek je 2500 Kč pro členy Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 2700 Kč pro nečleny.

Další informace budou postupně přibývat přímo na webu konference, registrace je již spuštěna zde.