Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na 25. celostání konferenci DNA diagnostiky

Registrace na 25. celostání konferenci DNA diagnostiky, která se bude konat 20. a 21. dubna 2023.

Věnujte prosím zvýšenou pozornost vyplňování tohoto formuláře - i u položek pro jméno, příjmení a tituly, z těchto údajů budou také vytvořeny certifikáty o účasti. Pokud tedy nechcete například certifikát vystavený na jméno "jan novak", ale raději na "Mgr. Jan Novák", tak raději zadané údaje ještě jednou zkontrolujte. Díky.

Nepište prosím celé jméno ani příjmení celé velkými písmeny! Velké by mělo být jen první písmeno jména a příjmení!

Platba ani registrace na místě není z kapacitních důvodů možná!

Již uplynul termín pro poslední registrace, nebo se už přihláslo maximální množství účastníků. Další registrace nejsou možné.