Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Závěrečná konference projektu Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami

8. března 2024 10:39

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme Vás na závěrečnou konferenci projektu Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami (registrační číslo ZD-ZDOVA2-001). Konference proběhne 16. dubna 2024 od 12.30 do 17.00 v Kaiserštejnském paláci (Malostranské nám. 23/37, Praha 1).

Program naleznete v příloze.