Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na závěrečnou konferenci projektu 14. 4. 2024

Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami

Tento formulář slouží pro přihlášení účasti na závěrečné konferenci projektu Zvýšení dostupnosti cílené prevence a včasné diagnostiky specifických přenosných a nepřenosných onemocnění ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách s romskými komunitami, která se koná 16. 4. 2024 v Kaiserštejnském paláci.

Již uplynul termín pro poslední registrace, nebo se už přihláslo maximální množství účastníků. Další registrace nejsou možné.