Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

57. výroční cytogenomická konference

14. března 2024 23:36

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé.

Jménem vědeckého a organizačního výboru si Vás dovolujeme pozvat do Brna na 57. výroční cytogenomickou konferenci, která se bude konat 5.–6. září 2024 v kongresovém hotelu Orea Brno.

Podrobnější informace a registrace k aktivní i pasivní účasti jsou pro Vás k dispozici na webových stránkách konference.

Těšíme se na setkání s Vámi v Brně.

Za vědecký a organizační výbor

prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.