Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

ESHG Fellowship 2024

16. ledna 2024 17:14

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP ve spolupráci s ESHG vyhlašuje soutěž o národní ESHG Fellowship 2024. Podmínky SLG ČLS JEP pro účast v soutěži jsou následující:

  • Věk do 35 let
  • Členství v SLG ČLS JEP
  • Odeslaný konferenční příspěvek na letošní ESHG konferenci (jako prezentující autor)
  • Uchazeč(ka) neobdržel(a) stejné stipendium již v minulých letech

Přihlášky zasílejte emailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka jr., Ph.D., (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být kopie hlášeného abstraktu, krátký popis prezentovaného projektu (se zdůrazněním podílu uchazeče na celkové práci) a zároveň také stručný životopis uchazeče a přehled jeho dosavadní vědecké a publikační aktivity. Součástí životopisu musí být i fotografie uchazeče (fotografie vítěze bude předána ESHG pro potřeby jejich ročenky).

Přihlášky je možné zasílat do konce března 2024.

O udělení fellowshipu bude rozhodovat výbor SLG ČLS JEP. Kontakt na vítěze/vítězku bude předán přímo sekretariátu ESHG k dokončení potřebné administrativy.