Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

XXXIII. Izakovičův memoriál

6. března 2023 16:56

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Slovenská společnost lékařské genetiky si Vás dovoluje pozvat na XXXIII. ročník Izakovičova memoriálu, který se uskuteční 19.-20. října 2023 v hotelu Družba v Jasnej (Nízké Tatry). Další informace a možnost registrace zde. Registrace k aktivní účasti (odeslání abstraktu) a platba sníženého účastnického poplatku je možná do 30. června 2023, do 31. července 2023 bude rozesíláno oznámení o přijetí abstraktu, 20. září 2023 by pak měl být uveřejněn program konference.