Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

XXXIII. Izakovičův memoriál

6. března 2023 16:56

Vážené kolegyně, vážení kolegové, Slovenská společnost lékařské genetiky si Vás dovoluje pozvat na XXXIII. ročník Izakovičova memoriálu, který se uskuteční 19.-20. října 2023 v hotelu Družba v Jasnej (Nízké Tatry). Další informace budou zveřejňovány postupně, stejně tak i možnost registrace.