Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Seklův večer 2023

25. února 2023 16:16

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol pořádá v pondělí 27. února 2023 od 17.00 tradiční Seklův večer na téma Genetika vzácných onemocnění a Evropské referenční sítě.