Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Setkání Genomické platformy a ELIXIR CZ

19. února 2024 0:00

Rádi bychom zájemce pozvali na setkání Genomické platformy a výzkumné infrastruktury ELIXIR CZ na téma Federated Human Data in EU Projects and Activities / Federated EGA Node. Setkání se bude konat v hlavní posluchárně Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. (Flemingovo náměstí 542/2, Praha 6).