Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

56. výroční cytogenomická konference

20. dubna 2023 11:42

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás pozvat na 56. výroční cytogenomickou konferenci, která se bude konat 7. - 8. září 2023 v kongresovém hotelu Clarion Ostrava.

Podrobnější informace a registrace k aktivní i pasivní účasti pro vás budou k dispozici na webových stránkách cytogenomika2023.cz.