Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Platby členských příspěvků

Vložil(a): MaT, 9. prosince 2020 6:41

Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz. K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete na adrese https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni.

Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešlá období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.

Členská evidence

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z. s.