Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Seklův večer 2021

Vložil(a): mat, 23. února 2021 19:57

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol pořádá 8. března 2021 od 17.00 tradiční Seklův večer.

Koordinátor: prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc., MHA
Předsedající: MUDr. Jaroslav Svoboda

  1. Havlovicová M., Moslerová V.: Digitalizace klinického fenotypu (20 min.)
  2. Ryba L.: Sekvenování nové generace a mezinárodní spolupráce (20 min.)
  3. Macek M.: Evropské referenční sítě pro vzácná onemocnění (20 min.)
  4. Ryba L., Vyhnálková E., Schwarz M.: Blok souvisejících kazuistik (30 min.)
  5. Diskuze (30 min.)

Program vzhledem k epidemiologické situaci proběhne online prostřednictvím MS Teams.