Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na seminář DYSMO klub 14. 2. 2023

Tento formulář slouží pro přihlášení k pasivní i aktivní účasti na další Motolský DYSMO klub, který se koná ve středu 14. února 2023.

Do poznámky nám prosím napište počet pacientů, které byste rádi prezentovali, jestli jde o případy uzavřené (s diagnózou) či neuzavřené a případně i problematiku, do které pacient spadá (neurovývojové poruchy, malý vzrůst, etc.). Také prosím uveďte, jestli se chcete stát členem Pracovní skupiny pro dysmorfologii při SLG ČLS JEP - pokud ano, požádejte prosím o vytvoření účtu zde na webu slg.cz (odkaz pravo nahoře), případně pokud už účet máte, do poznámky uveďte, jaké je Vaše přihlašovací jméno k tomuto účtu, případně jaká je u něj e-mailová adresa (pokud je jiná od e-mailové adresy, kterou uvedete v registraci na DYSMO klub). Členem se mohou stát ti, kteří jsou současně členové SLG. Se členy této pracovní skupiny se budeme snažit být i nadále v kontaktu (budou například dostávat pozvánky na další DYSMO kluby či jiné akce).

Již uplynul termín pro poslední registrace, nebo se už přihláslo maximální množství účastníků. Další registrace nejsou možné.