Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na seminář DYSMO klub 14. 2. 2023

Tento formulář slouží pro přihlášení k pasivní i aktivní účasti na další Motolský DYSMO klub, který se koná ve středu 14. února 2023.

Do poznámky nám prosím napište počet pacientů, které byste rádi prezentovali, jestli jde o případy uzavřené (s diagnózou) či neuzavřené a případně i problematiku, do které pacient spadá (neurovývojové poruchy, malý vzrůst, etc.). Také prosím uveďte, jestli se chcete stát členem Pracovní skupiny pro dysmorfologii při SLG ČLS JEP - pokud ano, požádejte prosím o vytvoření účtu zde na webu slg.cz (odkaz pravo nahoře), případně pokud už účet máte, do poznámky uveďte, jaké je Vaše přihlašovací jméno k tomuto účtu, případně jaká je u něj e-mailová adresa (pokud je jiná od e-mailové adresy, kterou uvedete v registraci na DYSMO klub). Členem se mohou stát ti, kteří jsou současně členové SLG. Se členy této pracovní skupiny se budeme snažit být i nadále v kontaktu (budou například dostávat pozvánky na další DYSMO kluby či jiné akce).

Identifikace účastníka
Např. Bc., Mgr., RNDr., MUDr., ale i více titulů - Doc. RNDr., Prof. MUDr.
Nepište prosím příjmení velkými písmeny. Že jde o příjmení, poznáme i bez toho.
Např. PhD., CSc., DrSc., DiS.
Na tuto e-mailovou adresu bude odesláno potvrzení o registraci.

Pokud jste členy České lékařské komory, můžete zde uvést své evidenční číslo, aby Vám mohly být připsány kredity za účast na konferenci.Toto číslo můžete zjistit na webu ČLK.

Další informace

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že vyplněná data (a tedy i Vaše osobní údaje - jméno a e-mailová adresa) budou uložena na serveru, kde k nim má přístup správce webu SLG (MUDr. Marek Turnovec) a případně organizátoři akce.

Zároveň Vám bude odeslán potvrzující mail se všemi vyplněnými údaji, který bude zaslán na e-mailovou adresu vyplněnou v tomto formuláři.