Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Virtuální kongres Vzácné kožní nemoci

12. února 2021 9:38

V sobotu 6. března 2021 pořádá Česká akademie dermatovenerologie, konkrétně pak Dermatologická klinika 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka pod záštitou děkana 2. LF UK prof. MUDr. Vladimíra Komárka, DrSc., již 2. ročník kongresu Vzácná kožní onemocnění. Akce se tentokrát koná virtuálně a bude zajištěn online přenos. Program a další informace, včetně možnosti registrace naleznete zde. Původně byl konres plánován na sobotu 27. 2. 2021, z technických důvodů byl termín o týden posunut.