Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

ESHG Fellowship 2021

9. března 2021 9:57

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jak asi již víte, i letošní ročník ESHG konference bude ve virtuální podobě. Přesto se i letos (s mírným zpožděním) ESHG rozhodla udělit i národní stipendia, tedy proplatit účast na letošní virtuální konferenci osobě, kterou nominují národní odborné společnosti.

Proto výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP ve spolupráci s ESHG vyhlašuje soutěž o ESHG Fellowship 2021. Podmínky SLG ČLS JEP pro účast v soutěži zůstávají stejné:

  • Věk do 35 let
  • Členství v SLG ČLS JEP
  • Odeslaný konferenční příspěvek na letošní ESHG konferenci (jako prezentující autor)
  • Uchazeč(ka) neobdržel(a) stejné stipendium již v minulých letech

Přihlášky zasílejte emailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka Jr., Ph.D. (antonin.sipek@lf1.cuni.cz). Součástí přihlášky musí být kopie hlášeného abstraktu, krátký popis projektu (se zdůrazněním podílu uchazeče na celkové práci) a zároveň také stručný životopis uchazeče a přehled jeho dosavadní vědecké a publikační aktivity. Součástí životopisu musí být fotografie uchazeče (fotografie vítěze bude předána ESHG pro potřeby jejich ročenky).

Přihlášky je možné zasílat do 16. března 2021.

O udělení fellowshipu bude rozhodovat výbor SLG ČLS JEP dne 17. března 2021. Kontakt na vítěze/vítězku bude předán přímo sekretariátu ESHG k dokončení potřebné administrativy.