Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Vzdělávací akce a termíny atestací v roce 2023

19. října 2022 11:57

Do sekce Vzdělávání byly doplněny termíny plánovaných vzdělávacích akcí a atestací pro lékaře i nelékaře v roce 2023.