Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

54. Mezinárodní cytogenetická konference a XIII. Hradecký genetický den

15. června 2021 15:10

Aktualizace 13. 9. 2021: Na webu konference byl doplněn program.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na 54. mezinárodní cytogenetickou konferenci a XIII. hradecký genetický den, které se uskuteční v PETROF Gallery, Na Brně 2136/4, Hradec Králové v termínu od 16. – 17. září 2021.

V příloze naleznete pozvánku s podrobnějšími informacemi. Přihlášení je možné prostřednictvím online formuláře.

Uzávěrka přihlášek aktivní účasti je v sobotu 31. července 2021, pro pasivní účast pak v neděli 15. srpna 2021.

V případě jakékoliv potřeby se na nás neváhejte obrátit – veškeré kontaktní informace naleznete v pozvánce.

Na Vaši účast se těší:

MUDr. Mária Šenkeříková a Ing. Jana Rabasová (koordinátorky)

Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Cytogenetická sekce ČBS

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP