Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Motolský DYSMO klub 14. 2. 2023

23. ledna 2023 0:59

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom opět po delší přestávce způsobené jak epidemiologicky komplikovanou situací, tak bohužel také tím, že se nesešel dostatek příspěvků (resp. nebyly žádné), uspořádali Motolský DYSMO klub.

Další setkání plánujeme opět v Motole, jako termín jsme zvolili úterý 14. února 2023 od 14.00, tedy den předcházející letošnímu Kaprasovu dni, který se koná ve středu 15. února 2023.

V případě Vašeho zájmu o účast prosíme o registraci. V registraci nám prosím v poznámce uveďte počet pacientů (resp. případů, pokud jde třeba o více členů rodiny), které byste chtěli prezentovat a případně i problematiku, do které spadají (neurovývojová postižení, malý vzrůst, etc.). Vámi prezentované případy prosíme zpracujte do podoby prezentací, ty nám pošlete na níže uvedené adresy do pátku 3. února 2023.

Rádi bychom na Vás apelovali, abyste se zamysleli a věnovali čas přípravě nejen zajímavých případů ještě neuzavřených, ale nově také těch, u kterých se Vám již podařilo diagnózu uzavřít, nebo se u nich jeví jako velmi pravděpoodobná.

V případě, že se chcete stát členy Syndromologické skupiny, vytvořte si prosím účet na slg.cz (vpravo nahoře - Vytvořit účet) a v poznámce uveďte, že se chcete stát členy této pracovní skupiny. Pokud už účet máte, napište prosím e-mail na adresu marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz s tím, že máte o členství v této pracovní skupině zájem a do mailu uveďte, jaké přihlašovací jméno zde používáte (či jakou e-mailovou adresu u tohoto účtu používáte).

Více informací o této skupině naleznete zde, včetně poslední zprávy o činnosti v roce 2022.

Těšíme se na setkání 14. února u nás v Praze.

MUDr. Marek Turnovec (marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz)
Prim. MUDr. Markéta Havlovicová (marketa.havlovicova@fnmotol.cz)
Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol