Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Nové vydání Základů lékařské genetiky

6. prosince 2021 19:35

zaklady-lekarske-genetiky-2-vydani.jpg

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás upozornili, že vyšlo 2. české vydání celoevropsky rozšířené učebnice Základy lékařské genetiky od Doriana Pritcharda a Bruce Korfa (v originále "Medical Genetics at a Glance). Publikace má poměrně široký záběr - od vývojové biologie a cytologie přes cytogenetiku, obecnou a molekulární genetiku až ke konkrétním aplikacím genetických poznatků v klinické praxi.

Kniha je určena především studentům medicíny, jimž poskytuje dobrý základ k přípravě na zkoušku z lékařské biologie, popř. klinické genetiky. Využijí ji však i studenti přírodovědeckých fakult a také žáci středních škol, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na vysoké školy lékařského nebo přírodovědného zaměření. V neposlední řadě je publikace určena také lékařům a středoškolským profesorům, kteří si chtějí v rámci celoživotního vzdělávání doplnit a rozšířit své znalosti genetiky a molekulární biologie.

Anglický originál byl již trochu zastaralý, ale získali jsme povolení vydavatele a celý tým překladatelů jednotlivé kapitoly aktualizoval s ohledem na dnešní stav poznání v oboru. Velkou výhodou oproti prvnímu českému vydání jsou i barevná schémata a obrázky.

Prosím dejte o této knize vědět na vašich fakultách či pracovištích a podpořte vydavelství Galén jejím nákupem do vašich institucionálních knihoven, např. ze zbylých grantových prostředků z letošního účetního období.

Jde o optimální doplněk ke knihám Všichni jsme geniální a Barevný atlas genetiky.

S pozdravy za celý překladatelský kolektiv

Milan Macek jr.