Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Zemřel RNDr. Petr Balíček, CSc.

22. května 2020 11:07

S hlubokou lítostí oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý člen SLG a milý kolega RNDr. Petr Balíček, CSc.

Narodil se ve Svratce 19. ledna 1942. Svůj profesní život zasvětil práci cytogenetika ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, kde na přelomu šedesátých a sedmdesátých let spoluzakládal pracoviště lékařské genetiky a zasloužil se o dynamický rozvoj cytogenetických technik. Jako vůdčí osobnost se v sedmdesátých letech podílel na studiu polymorfismů lidských chromosomů, kontrakce konstitutivního heterochromatinu a podstaty interkalárních satelitů akrocentrických chromosomů. Byl autorem a spoluautorem desítek odborných publikací. Od roku 1996 zavedl tradici pravidelných pracovních setkání genetiků – Hradecké (cyto)genetické dny.


Byl oblíbeným učitelem na Střední zdravotní škole v Hradci Králové a milým kolegou a vedoucím Cytogenetické laboratoře Oddělení lékařské genetiky.

Od dětství jej provázela láska k výtvarnému umění. Byl nesmírně tvůrčí s velkou fantazií a smyslem pro detail. Okouzlila ho zejména fotografie a později malířství. Byl jedním ze zakladatelů tzv. nové vlny české inscenované fotografie. Jako fotograf měl desítky samostatných i kolektivních výstav. V 90. letech se začal věnovat malířství a také digitálním úpravám fotografických děl a maleb...

Vzpomínáme na jeho laskavost a empatii, bylo nám ctí s ním spolupracovat.

Čest jeho památce.