Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Prodloužení termínu registrace k aktivní účasti na Celostátním sjezdu SLG a 55. cytogenetické konferenci

29. června 2022 19:44

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

jménem organizačního výboru si Vás dovolujeme informovat o prodloužení termínu registrace k aktivní účasti a zaslání abstrakt na Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP a 55. výroční cytogenetickou konferenci, které se uskuteční 15.–16. září 2022 ve WELNESS Hotelu STEP v Praze.

Termín k aktivní účasti a zaslání abstrakt byl prodloužen do 8. 7. 2022.

Těšíme se na setkání s Vámi v Praze!

Za vědecký a organizační výbor
Zuzana Zemanová