Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Mezilaboratorní kontrola kvalita molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy 2024

Vložil(a): MaT, 17. června 2024 17:02

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
tak jako v minulých letech pořádá ÚBLG 2. LF UK a FN Motol Mezilaboratorní kontrolu kvality (MKK) molekulárně-genetické diagnostiky cystické fibrózy v ČR.

Pokud byste se této MKK chtěli účastnit, je nutné se opět k účasti přihlásit. Manipulační poplatek spojený s účastí v MKK je pro letošní rok stanoven na 1600 Kč (stejně jako v předchozím roce).

V případě, že se k účasti v MKK přihlásíte, bude Vám zaslána faktura se splatností 30 dnů.
V případě dotazů nás prosím kontaktujte (andrea.holubova@fnmotol.cz, marek.turnovec@lfmotol.cuni.cz).

Se srdečnými pozdravy

MUDr. Andrea Holubová
prof. MUDr. Milan Macek jr., DrSc.
Ústav biologie a lékařské genetiky
Fakultní Nemocnice Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 - Motol
tel.: 224 433 548