Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Stanovisko výboru SLG k testům společnosti Macromo

17. května 2023 7:08

Výbor SLG ČLS JEP byl žádán o vyjádření k nabídce DTC genetických testů společnosti Macromo s.r.o. Výbor SLG ČLS JEP konstatuje:

  1. Problematiku DTC testování řeší stanovisko ESHG, ke kterému se SLG ČLS přihlásila, český překlad je k dispozici zde:
    https://slg.cz/documents/68/stanovisko-eshg-dtc.pdf
  2. Pokud jsou nabízeny genetické testy zaměřené na zhodnocení predisposic a rizik závažných onemocnění, je nezbytné, aby poskytovatel těchto vyšetření splňoval podmínky definované v Zákoně č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Pokud nejsou tyto podmínky naplněny, může se jednat o protiprávní jednání, to však SLG ČLS JEP samotná nemůže posoudit.
  3. SLG ČLS JEP připomíná, že vyšetření lékařským genetikem za účelem ověření genetických rizik plynoucích z pozitivní rodinné anamnézy je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, stejně tak jako i genetická laboratorní vyšetření, pokud jsou indikována lékařem odbornosti 208 (lékařská genetika). DTC testy pro samoplátce tak jistě nejsou jedinou cestou jak takováto rizika ověřit. Pracoviště lékařské genetiky v České republice naleznete v tomto seznamu: https://slg.cz/pracoviste/kg/