Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Webinář implentace IVD-R

14. června 2022 10:11

Od 26. května 2022 je účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU (dále jen „IVDR“), v plném znění zde.

Rádi bychom upozornili na webinář, který na středu 22. června 2022 k tomuto tématu chystá Evropská společnost pro lidskou genetiku (ESHG). Webinář je zdarma, ale je nutná předchozí registrace.

Jelikož tato problematika je důležitá i pro laboratoře lékařské genetiky, doplnili jsme na web SLG samostatnou sekci, kam budeme umisťovat odkazy a další zdroje.

V České republice se tématu věnuje Aliance pro IVD-R, ale i jednotlivé odborné společnosti a diskutováno je i na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR.