Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

ESHG Fellowship 2022

8. března 2022 15:48

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

V letošním roce se vrací ESHG konference v hybridní podobě (https://2022.eshg.org/) Také letos se ESHG rozhodla udělit i národní stipendia, tedy finančně podpořit účast na konferenci osobě, kterou nominují národní odborné společnosti.

Proto výbor Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP ve spolupráci s ESHG vyhlašuje soutěž o ESHG Fellowship 2022. Podmínky SLG ČLS JEP pro účast v soutěži zůstávají stejné:

  • Věk do 35 let
  • Členství v SLG ČLS JEP
  • Odeslaný konferenční příspěvek na letošní ESHG konferenci (jako prezentující autor)
  • Uchazeč(ka) neobdržel(a) stejné stipendium již v minulých letech

Přihlášky zasílejte emailem na adresu vědeckého sekretáře SLG ČLS JEP MUDr. Antonína Šípka jr., Ph.D. – antonin.sipek@lf1.cuni.cz. Součástí přihlášky musí být kopie hlášeného abstraktu, krátký popis projektu (se zdůrazněním podílu uchazeče na celkové práci) a zároveň také stručný životopis uchazeče a přehled jeho dosavadní vědecké a publikační aktivity. Součástí životopisu musí být fotografie uchazeče (fotografie vítěze bude předána ESHG pro potřeby jejich ročenky).

Přihlášky je možné zasílat do 11. března 2022. Omlouváme se za šibeniční termín, ale atypicky brzký termín pro odeslání nominace zvolila sama ESHG.

O udělení fellowshipu bude rozhodovat výbor SLG ČLS JEP. Kontakt na vítěze/vítězku bude předán přímo sekretariátu ESHG k dokončení potřebné administrativy.