Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Setkání pacientů a jejich blízkých v IKEM

19. dubna 2023 2:14

Dovolujeme si Vás pozvat na setkání pacientů se vzácným dědičným onemocněním srdce, ledvin a jater spolu s jejich blízkými do IKEM. Setkání se uskuteční v sobotu 27. května 2023 od 9.00 do 15.00 v Kongresovém sálu IKEM v 5. patře. Pacientské setkání se bude konat v osobní i virtuální formě. Registrace je možná do 20. května 2023 na adrese www.setkanipacientu.ikem.cz.

Setkání pacientů 27. 5. 2023 IKEM