Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Očkování proti COVID-19 a pacienti se vzácným onemocněním

12. února 2021 14:38

Koordinátoři jednotlivých Evropských referenčních sítí (European Reference Networks - více viz např. zde) vydaly společné doporučení k očkování pacientů se vzácnými onemocněními, ve kterém je řešena především prioritizace pacientů se s jednotlivými skupinami vzácných onemocnění. Pro většinu těchto pacientů výhody očkování převažují možná rizika, určitá zdrženlivost je na místě u pacientů se vzácnými nervosvalovými onemocněními, u kterých by neměla být používána vakcína s adenovirovým vektorem, dále je třeba opatrnosti u pacientů účastnících se klinických studií (například s genovou terapií) a dále je připomínáno, že zatím žádná z používaných vakcín ještě nebyla testována v pediatrické indikaci a očkování také není doporučeno u dětí podstupujících intenzivní chemoterapii či alogenní transplantaci krvetvorných buněk.

Podrobnosti naleznete v přiloženém doporučení.

Doporučení Evropských referenčních sítí k očkování proti COVID-19 (anglicky)

Doporučení Evropských referenčních sítí k očkovíní proti COVID-19 (český překlad)