Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Vakcíny založené na mRNA nemění lidskou genetickou informaci (DNA)

5. ledna 2021 15:43

O očkování proti onemocnění COVID-19 se dosud vede na sociálních sítích rozsáhlá diskuse a některé příspěvky vedly k neopodstatněným obavám, že by nové vakcíny založené na molekule mRNA (mediátorová RNA) mohly trvale změnit naší genetickou informaci uloženou v DNA. Ve snaze objasnit situaci by tímto chtěla Evropská společnost pro lidskou genetiku (European Society of Human Genetics) veřejnost ujistit, že neexistují žádné důkazy, které by takové obavy podporovaly, a pokud by existovaly neskrývali bychom je.

Takzvané „mRNA vakcíny“ nemění lidskou DNA. Tento moderní typ vakcín účinně zavádí malé molekuly mRNA, které vedou k produkci neškodných fragmentů viru našimi buňkami. Tento proces způsobí silnou aktivaci našeho imunitního systému, který bude poté rychle reagovat, když přijdeme do kontaktu se skutečným živým virem SARS-CoV-2.

Očkování tedy účinně předchází závažným formám onemocnění COVID-19, včetně jeho možných komplikací. Naše individuální genetická výbava (tj. DNA) zůstává nezměněna. V tomto ohledu produkce protilátek a obranných bílých krvinek je stimulována stejným způsobem, jako když se někdo přirozeně nakazí tímto virem. Molekuly mRNA se v buňkách velmi rychle rozkládají a nemohou se samy „reprodukovat“. Malý fragment mRNA z příslušné vakcíny se rovněž nemůže přímo „sloučit“ s naší DNA nebo se do ní integrovat.

Původní znění zprávy na webu eshg.org.