Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Motolský DYSMO klub

27. dubna 2022 12:01

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom po více než dvouleté přestávce opět uspořádali setkání, kterému říkáme Motolský DYSMO klub. Tento formát je inspirovaný workshopy, které již tradičně probíhají v rámci konferencí European Society of Human Genetics (ESHG). Na těchto setkáních jsou prezentovány kazuistiky pacientů s dosud neurčenou diagnózou, u kterých již obvykle různá vyšetření proběhla, ale u kterých se stále nepodařilo odhalit příčinu jejich obtíží, s myšlenkou "více hlav, více ví".

Další takového setkání plánujeme opět v Motole, jako termín jsme zvolili středu 14. září 2022 od 14.00. Termín byl vybrán s ohledem na Sjezd SLG ČLS JEP, který začíná hned následující den také v Praze. Během května spustíme i registrace na tuto akci a doplníme další podrobnosti.

MUDr. Marek Turnovec (marek.turnovec@fnmotol.cz)

Prim. MUDr. Markéta Havlovicová (marketa.havlovicova@fnmotol.cz)

Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol