Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na seminář DYSMO klub 14. 9. 2022

Tento formulář slouží pro přihlášení k pasivní i aktivní účasti na další Motolský DYSMO klub, který se koná ve středu 14. září 2022.

Do poznámky nám prosím napište počet pacientů, které byste rádi prezentovali, jestli jde o případy uzavřené (s diagnózou) či neuzavřené a případně i problematiku, do které pacient spadá (neurovývojové poruchy, malý vzrůst, etc.).

Identifikace účastníka
Např. Bc., Mgr., RNDr., MUDr., ale i více titulů - Doc. RNDr., Prof. MUDr.
Nepište prosím příjmení velkými písmeny. Že jde o příjmení, poznáme i bez toho.
Např. PhD., CSc., DrSc., DiS.
Na tuto e-mailovou adresu bude odesláno potvrzení o registraci.

Pokud jste členy České lékařské komory, můžete zde uvést své evidenční číslo, aby Vám mohly být připsány kredity za účast na konferenci.Toto číslo můžete zjistit na webu ČLK.

Evidenční číslo člena České lékařské komory
Další informace

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře souhlasíte s tím, že vyplněná data (a tedy i Vaše osobní údaje - jméno a e-mailová adresa) budou uložena na serveru, kde k nim má přístup správce webu SLG (MUDr. Marek Turnovec) a případně organizátoři akce.

Zároveň Vám bude odeslán potvrzující mail se všemi vyplněnými údaji, který bude zaslán na e-mailovou adresu vyplněnou v tomto formuláři.