Přihlásit    Zažádat o účet

Společnost lékařské genetiky a genomiky
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s.

Registrace na seminář DYSMO klub 14. 9. 2022

Tento formulář slouží pro přihlášení k pasivní i aktivní účasti na další Motolský DYSMO klub, který se koná ve středu 14. září 2022.

Do poznámky nám prosím napište počet pacientů, které byste rádi prezentovali, jestli jde o případy uzavřené (s diagnózou) či neuzavřené a případně i problematiku, do které pacient spadá (neurovývojové poruchy, malý vzrůst, etc.).

Již uplynul termín pro poslední registrace, nebo se už přihláslo maximální množství účastníků. Další registrace nejsou možné.